Monitorovanie hluku

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Monitorovanie hluku umožňuje sledovanie hlukových pomerov v mieste inštalácie meracieho mikrofónu v reálnom čase.
Meranie hluku prebieha kontinuálne, sledovanie meraných veličín je mo
žné na ľubovoľnom mieste s prístupom na internet.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky